Een wereldwijde beweging van vrouwen

Datum

Er is een beweging gaande. Wereldwijd. Een beweging die een groot verschil gaat maken. Wereldwijd. Het gaat om een groot deel van de wereldbevolking: vrouwen. Op allerlei vlakken is het tijd voor vrouwen om op te gaan staan. Hun stem te laten horen. Op te komen voor rechtvaardigheid. Voor schoonheid. Voor verbondenheid.

Vrouwen zijn uniek. Anders dan mannen. Anders dan alle andere schepselen op de aarde. Vrouwen zijn gebouwd om leven te brengen. Geboorte te brengen. Vrouwen zijn gemaakt om schoonheid te laten zien. Elke vrouw draagt schoonheid in zich. Vrouwen hebben een natuurlijke weg naar liefde in hun hart. Een kwetsbaarheid die ontwapenend is. Een puurheid die verbinding brengt.

De dieptes van het hart van een vrouw zijn ondoorgrondelijk.

Veel vrouwen hebben in hun leven te maken (gehad) met onderdrukking en misbruik. De meest gruwelijke dingen worden vrouwen aangedaan. Of ze worden weggezet als tweederangs burgers. Niet geschikt voor leiderschap. Niet geschikt om een gelijkwaardige te zijn. En veel vrouwen hebben zich geschikt in die rol.

Maar het tij keert. Het is tijd voor vrouwen om uit de slachtofferrol te komen. Te vergeven en te gaan staan in hun roeping. Verfrissen en leven brengen. De waarde van emoties erkennen en toepassen. De rijkdom van harten onthullen. Liefde en leven verspreiden in hun omgeving.

Het is mijn verlangen dat vrouwen de waarde gaan zien van hun hart. De manier waarop ze zijn gemaakt. Het is mijn verlangen dat de ogen van mannen open zullen gaan. Dat ze zullen zien dat vrouwen iets prachtigs toe te voegen hebben. Dat er steeds meer een verrijking zal komen in de politiek, in het bedrijfsleven, de zorg, kerken, scholen en woonwijken.

Een verrijking die leidt naar meer leven, vreugde, liefde en stabiliteit in de samenleving.

Vrouwen kom tevoorschijn, own your ground!

More

articles