Jouw vijanden verslagen als je God aanbidt

Datum

Ken je het prachtige verhaal in 2 Koningen 20? Josafat, de koning van Juda, hoort dat er meerdere, grote vijanden zijn kant op komen. En zijn reactie is direct om het hele volk bij elkaar te roepen en samen God te zoeken. In dit verhaal vind je allerlei sleutels voor als je je midden in een storm bevindt: profetie, voorbede, vasten, overgave aan God, getuigenis en geloof. Maar ik ontdekte iets nieuws: de vijand wordt verslagen als we God aanbidden.

Vele mensen zijn genezen, bevrijd en compleet veranderd tijdens het aanbidden van God. Ik heb regelmatig meegemaakt dat de aanbiddingsleider van een dienst of event aanspoort om de woorden van het lied over ons leven of het leven van anderen uit te zingen. Dit is enorm krachtig. Het is alleen vaak zo dat we dan woorden zingen die letterlijk de woorden van een gebed zijn. ‘Break every chain’, ‘Ieder bolwerk wordt afgebroken’, ‘Wij doorbreken elke muur’, …

De openbaring die ik kreeg door het lezen van 2 Kronieken 20 is dat we niet eens letterlijk de woorden van gebeden hoeven te zingen over onze situatie. Zingen over de grootheid van God volstaat. Het volk zingt terwijl ze de vijand tegemoet treden:

“Prijs de Heer, want Zijn liefde duurt voor eeuwig!”

Ze waren niet aan het strijden met woorden, ook niet in hun liederen. Ze verwonderden zich over Hem en ondertussen streed Hij voor hen. En toen ze aankwamen op de plek waar de vijand zou zijn, bleek die volledig te zijn verslagen.

Als wij ons alleen of samen verwonderen over Wie Hij is, komt er beweging in de hemelse gewesten. Zoals het beeld iemand ooit deelde tijdens een worship-event: zij zag dat er grote, indrukwekkende engelen in de zaal aanwezig waren. En terwijl wij zongen over de grootheid van God, werden zij uitgezonden om te strijden. Hoe bijzonder is dat!

Laten we ons meer bewust worden van de grootheid, goedheid, schoonheid van God. Laten we kiezen voor een levensstijl waarin we altijd weer op zoek zijn naar Zijn aanwezigheid. En terwijl we dat doen, zal Hij onze vijanden verslaan.

“Geef het Koninkrijk van God en het doen van Gods wil de eerste plaats in jullie leven. Dan zal Hij jullie deze dingen geven.” (Mattheus 6:34)

More

articles